Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OSS Phần mở rộng tập tin

Tập tin oss là gì và làm sao mở nó - Microsoft Office Saved Search File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin oss không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở oss trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin oss bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin tìm kiếu lưu bằng Microsoft Outlook, 1 chương trình email và lịch đi kèm với MS Office. Tệp chứa các tiêu chí tìm kiếm email giúp cho việc lọc các tin nhắn email theo các tiêu chí thiết lập sẵn.

Phần mở rộng này thường hay dùng khi sao chép hoặc duy chuyển các email bằng tay.

oss tập tin -phần mềm có thể mở oss tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem oss tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới oss tập tin
  • Microsoft Outlook 2013