Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OUT Phần mở rộng tập tin

Tập tin out là gì và làm sao mở nó - Output File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin out không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở out trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin out bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một file đầu ra dùng chung bởi nhiều chương trình, thường dùng tạo các log từ các file đum (dump) của các tiến trình hay chương trình nào đó.

Do đó nó được dùng để phân tích các hành vi hoạt động của phần mềm để từ đó tạo các vá lỗi. Ngoài ra, OUT file còn được dùng để thu thập các dữ liệu bị đum từ các chương trình.

out tập tin -phần mềm có thể mở out tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem out tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới out tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở out tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Apple TextEdit
  • Microsoft WordPad

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp out Logo Windows