Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.OVA Phần mở rộng tập tin

Tập tin ova là gì và làm sao mở nó - Open Virtual Appliance File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ova không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ova trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ova bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

OVA là một sản phẩm của Siera Web Studio Graphic. Trong nhóm này bạn sẽ tìm thấy chương trình Web Studio Project Page của Back To The Beach Software, công ty LLC. Đây là một phần mềm thiết kết web.

Trong trường hợp này, OWS là định dạng tập tin của Web Studio 1. Web Studio 2 và Web Artist được tạo bởi Vivendi/Siera trong khi Web Studio 3 và 4 được viết bởi Back To The Beach Software.

ova tập tin -phần mềm có thể mở ova tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ova tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ova tập tin
  • VMware Fusion 6
  • Oracle VM VirtualBox
  • VMware Workstation 9
  • VMware vCenter Converter
  • VMware OVF Tool