Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.P Phần mở rộng tập tin

Tập tin p là gì và làm sao mở nó - Pascal Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin p không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở p trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin p bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các file có đuôi .P là các file hình ảnh và có liên quan đến Applause. Một số chương trình khác cũng có đuôi .P gồm: Clique accessories Datebook Permissions (LinuxSuite –PDF file), PASCAL Program File, MATLAB – Binary-runtime P-file- một sản phẩm của The MathWorks.

Với MATLAB, một ngôn ngữ lập trình cấp cao và môi trường làm việc tương tác, bạn có thể thực hiện công việc dễ dàng và nhanh hơn so với dùng ngôn ngữ lập trình truyền thống.

p tập tin -phần mềm có thể mở p tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem p tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới p tập tin
  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacroMates TextMate
  • Free Pascal
  • Borland Turbo Pascal
  • Irie Tools Irie Pascal
  • Think Pascal
  • GNU Pascal

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp p Logo Windows