Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.P65 Phần mở rộng tập tin

Tập tin p65 là gì và làm sao mở nó - Adobe Pagemaker Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin p65 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở p65 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin p65 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là một file tài liệu tạo bởi Adobe PageMaker 6.5 một chương trình dùng bởi nhiều doanh nhân và người dùng chuyên nghiệp để tạo các bố cục trang. P65 thường chứa các văn bản và hình ảnh được định dạng.

P65 có thể dụng để tạo các danh thiếp, brochure, bản tin và các ấn phẩm chuyên nghiệp khác. Các file P65 có thể mở bằng PageMaker 6.5 or 7.0 hay Adobe InDesign.

p65 tập tin -phần mềm có thể mở p65 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem p65 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới p65 tập tin
Adobe PageMaker Pro 7 7.0.1
Tạo tài liệu phong cách và chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng

Mở p65 tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Adobe InDesign CC