Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PA Phần mở rộng tập tin

Tập tin pa là gì và làm sao mở nó - Print Artist Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pa không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pa trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pa bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Vật thể in được tạo ra với Print Artist, một chương trình thiết kế đồ họa; đặc biệt thiết kế từ một mô hình mẫu và có thể bao gồm những hình ảnh hoặc văn bản.

Đối tượng có thể là một tập quảng cáo, thiệp chúc mừng, lịch, scrapbook, áp phích quảng cáo hoặc những dạng văn bản khác có thể in được.

pa tập tin -phần mềm có thể mở pa tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pa tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pa tập tin
  • Nova Development Print Artist

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pa Logo Windows