Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PAB Phần mở rộng tập tin

Tập tin pab là gì và làm sao mở nó - Microsoft Outlook Personal Address Book File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pab không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pab trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pab bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .pab là một sổ địa chỉ được dùng trong rất nhiều chương trình email của Microsoft. Nó chứa thông tin liên lạc của cá nhân và tổ chức. Tập tin này được lưu tách biệt khỏi các dữ liệu khác của Outlook.

Tập tin PAB không lưu cùng với tệp tin nhắn email.

pab tập tin -phần mềm có thể mở pab tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pab tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pab tập tin
  • Microsoft Exchange Server 2010
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook Express
  • Microsoft Outlook 2011