Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PACK Phần mở rộng tập tin

Tập tin pack là gì và làm sao mở nó - Pack200 Packed Jar File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pack không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pack trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pack bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các file có đuôi dạng này được xếp vào loại file đã được mã hóa. Chúng được tạo bởi Oracle và phần tên được lấy từ Pack200 Packed Jar Files bởi vì chúng là các file đặc trưng của phần mềm Pack200- một công cụ nén các file .JAR của Java 1.5.0.

Loại file này gồm nhiều file JAR có khả năng nén lên đến 60%.

pack tập tin -phần mềm có thể mở pack tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pack tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pack tập tin
  • Oracle Pax200
  • Oracle Java Web Start

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pack Logo Windows