Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PAL Phần mở rộng tập tin

Tập tin pal là gì và làm sao mở nó - Painter Custom Palettes File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pal không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pal trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pal bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin thiết lập tạo bởi Coreal Painter, 1 ứng dụng đồ họa kĩ thuật số. Tệp tin này lưu lại cách bố trí không gian làm việc và cho phép các nghệ sĩ tùy biến cách bố trí màn hình.

Tệp tin này khổng thể lưu tay bởi người dùng vì Corel Painter chỉ dùng tệp PAL để cho phép người dùng tải và lưu lại các sắp xếp bảng màu qua cổng giao tiếp của người dùng.

pal tập tin -phần mềm có thể mở pal tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pal tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pal tập tin
  • Corel Painter X3

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pal Logo Windows