Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PAR Phần mở rộng tập tin

Tập tin par là gì và làm sao mở nó - Parchive Index File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin par không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở par trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin par bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Hình dung một tình huống khó khăn khiến cho tập tin lưu trữ bị mất. .par đến để giải cứu. .par là một tập tin được xây dựng như là một bộ khối ngang hàng (parity volume set) được gọi là lưu trữ Parchive.

Phục hồi tập tin lưu trữ cùng với tập tin bị mất. QuickPar mở những tập tin .par.

par tập tin -phần mềm có thể mở par tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem par tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới par tập tin
  • parchive
  • QuickPar
  • MacPAR deLuxe
  • UnRarX
  • PyPar2