Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PAT Phần mở rộng tập tin

Tập tin pat là gì và làm sao mở nó - Pattern File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pat không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pat trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pat bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là ảnh bitmap dùng như là mô hình (pattern) có thể nhập vào các chương trình đồ họa khác nhau. PAT file thường file hình vuông với kích cỡ thường là 8x8 pixels cho tới 256x256.

File PAT thường được dùng để tạo các ảnh nền làm nhẵn bằng cách thao thác đè mô hình lên các khu vực lập đi lập lại.

pat tập tin -phần mềm có thể mở pat tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pat tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pat tập tin
Paint Shop Pro 3.12
Chỉnh sửa hình ảnh
Đánh giá của người dùng
Adobe Photoshop CC 2018.20.0.1
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Đánh giá của người dùng
Gimp 2.8.10
Trình biên tập ảnh, thiết kế và vẽ
Đánh giá của người dùng

Mở pat tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WordPerfect Office X6
  • ACD Systems Canvas 14