Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PBA Phần mở rộng tập tin

Tập tin pba là gì và làm sao mở nó - OpenOffice.org Basic Protected Module File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pba không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pba trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pba bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mở rộng có chứa mã nguồn được mã hóa và có mật khẩu bảo vệ.

Tệp tin PBA giúp bảo vệ mã nguồn cho người sử dụng còn các tệp tin ko được bảo vệ của Open Office có xu hướng sử dụng các phần mở rộng của XBA.

pba tập tin -phần mềm có thể mở pba tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pba tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pba tập tin
Open Office 4.1.5
Phần mềm văn phòng mã nguồn mở miễn phí
Đánh giá của người dùng