Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PBF Phần mở rộng tập tin

Tập tin pbf là gì và làm sao mở nó - Paragon Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pbf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pbf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pbf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin PBF, 1 tệp tin lưu trữ sao lưu được dùng chủ yếu để chuyển giao các tệp dữ liệu hệ thống Windows giữa các bản hệ điều hành Windows.

Chức năng của nó là chứa các tệp tin sao lưu và cho phép người dùng phục hồi các tệp lẻ.

pbf tập tin -phần mềm có thể mở pbf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pbf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pbf tập tin
  • Paragon Backup & Recovery Suite
  • Paragon System Backup