Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PCAP Phần mở rộng tập tin

Tập tin pcap là gì và làm sao mở nó - Packet Capture Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pcap không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pcap trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pcap bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

PCAP là phần mở rộng của tập tin dữ liệu tạo bởi Wireshark (trước đây là Ethereal). Đây là một chương trình miễn phí dùng cho mục đích phân tích mạng lưới. Tập tin .pcap chứa dữ liệu gói kiểu mạng lưới.

Người dùng có thể dùng WinPcap hoặc LibPcap để phân tích tập tin này.

pcap tập tin -phần mềm có thể mở pcap tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pcap tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pcap tập tin
wireshark 2.6.4
Theo giõi các gói dữ liệu được chuyển qua mạng
Đánh giá của người dùng

Mở pcap tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Netresec NetworkMiner
  • WinDump
  • tcpdump