Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin pdb là gì và làm sao mở nó - Program Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pdb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pdb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pdb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một file cơ sở dữ liệu dùng bởi nhiều ứng dụng bao gồm Pegasus, Quicken, MS Visual Studio, và phần mềm Palm Pilot. Dữ liệu trong PDB được lưu trữ theo định dạng cấu trúc.

PDB được dùng trong nhiều chương trình khác nhau và riêng biệt nên chỉ có thể mở bằng chương trình tạo ra nó.

pdb tập tin -phần mềm có thể mở pdb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pdb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pdb tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Intuit Quicken 2014
  • Intuit Quicken Essentials for Mac

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pdb Logo Windows