Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PDE Phần mở rộng tập tin

Tập tin pde là gì và làm sao mở nó - Processing Development Environment Source Code

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pde không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pde trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pde bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

là một file mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Processing chứa các hàm, biến và các cấu trúc lập trình khác. PDE được dùng lưu trữ các chương trình Processing được gọi là "sketches", chạy các chương trinh này trong Processing IDE.

File PDE được dùng để lập trình các hình ảnh, hoạt họa và các tương tác.

pde tập tin -phần mềm có thể mở pde tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pde tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pde tập tin
  • MacroMates TextMate
  • Processing