Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PDX Phần mở rộng tập tin

Tập tin pdx là gì và làm sao mở nó - Adobe Acrobat Index File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pdx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pdx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pdx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Những doanh nghiệp lớn giữ một danh sách dài. Tập tin chỉ mục .pdx Adobe Acrobat tạo và xem các chương trình. Bạn có thể tìm kiếm những danh sách PDF thông .pdx.

Tạo các tập tin .pdx - Chọn Advanced → Document Processing → Full Text Index with Catalog. Những tập tin có thể cũng sẽ được thêm vào.

pdx tập tin -phần mềm có thể mở pdx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pdx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pdx tập tin
  • Adobe Acrobat XI