Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PEM Phần mở rộng tập tin

Tập tin pem là gì và làm sao mở nó - Privacy Enhanced Mail Security Certificate File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pem không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pem trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pem bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin chứng nhận Base64-encoded, như chứng nhận PEM-encoded X509; sử dụng để chứng thực bảo mật cho một trang web, thông thường được nhập từ một Apache Web server dựa trên nền Unix và thương thích với các ứng dụng OpenSSL.

Những tập tin chứng nhận PEM được tạo ra tự động và không có mục đích để mở và chỉnh sửa thủ công. Một số trang web bảo mật có thể đòi hỏi người sử dụng tải lên một tập tin PEM file (thường là qua một email) để có thể chứng thực nhân dạng của người dùng.

pem tập tin -phần mềm có thể mở pem tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pem tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pem tập tin
  • Microsoft IIS
  • Apple Keychain Access
  • Apache Web Server