Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PHP Phần mở rộng tập tin

Tập tin php là gì và làm sao mở nó - PHP Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin php không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở php trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin php bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tạo những mã nguồn được dấu đi? Điều đó có thể với định dạng tập tin .PHP. Các mã PHP trên các trang Web thường được xử lý từ một cỗ máy PHP trên máy chủ cho phép tạo các HTML để rồi sau đó những mã HTML này được gửi tới trình duyệt người dùng mà không thể nhìn thấy được dù cho người đó có chủ ý.

Bạn thường làm việc với các tập tin kiểu index.php là những tập tin cho phép các dữ liệu có thể tải ở trình duyệt người dùng khi trình duyệt của họ yêu cầu một tập tin từ máy chủ hỗ trợ PHP.

php tập tin -phần mềm có thể mở php tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem php tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới php tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng
PHP MySQL 1.3
Tải về PHP MySQL, phiên bản 1.3
Đánh giá của người dùng
Google Chrome 70.0.3538.102
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng
PHP Compiler 2.1.0.2
Tải về PHP Compiler, phiên bản 2.1.0.2
Đánh giá của người dùng
Adobe Dreamweaver CC 2018 19.0
Phần mềm tạo website chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng
Notepad++ 6.6.9
Trình biên tập văn bản với nhiều tính năng mới
Đánh giá của người dùng

Mở php tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacroMates TextMate
  • Zend Studio 10
  • Blumentals WeBuilder
  • Apache Web Server
  • Eclipse PHP Development Tools
  • MPSoftware phpDesigner
  • WampServer
  • MAMP

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp php Logo Windows