Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PIT Phần mở rộng tập tin

Tập tin pit là gì và làm sao mở nó - PackIt Compressed Archive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pit không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pit trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pit bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một trong những định dạng file nén nguyên bản của Macintosh nhưng giờ đã lỗi thời và được thay thế bạn các thuật toán nén cao cấp hơn như Zip (.ZIP) và Stuffit (.SIT).

Với sự phát triển của công nghệ, tâp tìn này đã được thay thế bằng những công cụ hữu dụng và tiện lợi hơn.

pit tập tin -phần mềm có thể mở pit tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pit tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pit tập tin
  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2010
  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2011
  • The Unarchiver
  • PackIt

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pit Logo Windows