Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PIX Phần mở rộng tập tin

Tập tin pix là gì và làm sao mở nó - PCI Geomatics Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pix không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pix trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pix bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin được tạo từ Geomatica có thể được xác định thông qua mở rộng này. Các tệp tin đó thường chứa dữ liệu về không gian địa lý giống như ảnh chụp từ vệ tinh.

Dữ liệu lưu trong các tệp này có thể dùng để phân tích không gian địa lý, viễn thám ….

pix tập tin -phần mềm có thể mở pix tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pix tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pix tập tin
  • ESRI ArcGIS Desktop
  • GDAL
  • Safe Software FME Desktop
  • PCI Geomatics Geomatica

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pix Logo Windows