Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PL Phần mở rộng tập tin

Tập tin pl là gì và làm sao mở nó - Perl Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mã script được viết trong Perl sau đó được tổng hợp và khởi chạy bằng trình phiên dịch của chương trình. Lưu giữ các dòng mã chương trình kèm theo biến số, hàm và lời bình. Ngôn ngữ này rất khó đọc bởi vì tính chất ngắn gọn của cú pháp Perl.

Mã script Perl thường được dùng để tạo các chương trình kiểm tra cú pháp bằng các cụm từ thường dùng (expression) không những vậy mà có thể dùng cho nhiều ứng dụng khác.

pl tập tin -phần mềm có thể mở pl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pl tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở pl tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacroMates TextMate
  • Perl
  • Strawberry Perl
  • ActiveState ActivePerl
  • IndigoStar PerlEdit
  • Late Night Affrus

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pl Logo Windows