Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PLR Phần mở rộng tập tin

Tập tin plr là gì và làm sao mở nó - rFactor Player File

  • Mục lục tập tin: Tập tin Game
  • Nhà phát triển: Image Space
Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin plr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở plr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin plr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin người chơi tạo bởi rFactor, 1 trò chơi đùa xe phát triển bởi Image Space. Tệp này lưu các chi tiết giống như thông tin người chơi, vòng đua cuối cùng đã chơi…

Tệp PLR được lưu trong thư mục đặc biệt có tên là UserData[tên người chơi].

plr tập tin -phần mềm có thể mở plr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem plr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới plr tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng
Notepad++ 6.6.9
Trình biên tập văn bản với nhiều tính năng mới
Đánh giá của người dùng

Mở plr tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Image Space rFactor

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp plr Logo Windows