Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.POD Phần mở rộng tập tin

Tập tin pod là gì và làm sao mở nó - Perl POD File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pod không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pod trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pod bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là tập tin văn bản ghi chép các mã nguồn lập trình bởi ngôn ngữ Perl. POD sử dụng các cú pháp cơ bản dễ dàng phân tích và đọc như là mã nguồn. POD là viết tắt của "Plain Old Documentation".

Các tài liệu POD có thể lưu lại dạng file POD hoặc cấy vào ngay mã nguồn Perl. Các file POD còn được dùng để ghi lại các module Perl dùng miễn phí và hướng dẫn cầm tay Perl.

pod tập tin -phần mềm có thể mở pod tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pod tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pod tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở pod tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • MacroMates TextMate
  • Perl
  • perldoc

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pod Logo Windows