Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.POM Phần mở rộng tập tin

Tập tin pom là gì và làm sao mở nó - Maven Build File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pom không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pom trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pom bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được sử dụng bởi Maven, một chương trình Java được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Java và quản lý những thành phần của chúng; bao gồm những thông tin trong quá trình xây dựng như là những thành phần đi kèm với phần mềm, tiêu chuẩn và thông tin về cái gói ứng dụng.

Những tập tin POM còn bao gồm những thông tin xây dựng như là tên chương trình, phiên bản và đòi hỏi xây dựng các plug-in.

pom tập tin -phần mềm có thể mở pom tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pom tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pom tập tin
  • Maven