Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PPZ Phần mở rộng tập tin

Tập tin ppz là gì và làm sao mở nó - Compressed Poser Prop File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ppz không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ppz trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ppz bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mở rộng có chứa chương trình mô hình mô phỏng người 3D và cac tệp prop nén tham chiếu bởi các hình họa hay mô hình tạo bởi Poser.

Bất kì tệp prop nào của Poser cũng có thể dùng phần mở rộng PP2.

ppz tập tin -phần mềm có thể mở ppz tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ppz tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ppz tập tin
  • Smith Micro Poser 10