Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PRG Phần mở rộng tập tin

Tập tin prg là gì và làm sao mở nó - Program File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin prg không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở prg trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin prg bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

PRG là một tập tin chương trinh, được sử dụng bởi nhiều ứng dụng. Định dạng này có thể sử dụng như một kịch bản hoặc giữ chức năng thực thi. Người sử dụng có thể chạy định dạng này trong những chương trình khác nhau.

Định dạng này có thể ở dạng một tập tin văn bản có chứa mã nguồn, và có thể được biên soạn thành chương trình thực thi.

prg tập tin -phần mềm có thể mở prg tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem prg tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới prg tập tin
EditPlus 5.0.733
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở prg tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Referenced by various programs