Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PRI Phần mở rộng tập tin

Tập tin pri là gì và làm sao mở nó - QT Project Include File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pri không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pri trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pri bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin thiết lập phát triền phần mềm dùng cho các ứng dụng từ Qt, 1 phần mềm dùng để chạy và tạo các ứng dụng trên điện thoại.

Tệp chứa các thiết lập dùng để xác định vị trí của tập tin người sử dụng và tạo ứng dụng.

pri tập tin -phần mềm có thể mở pri tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pri tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pri tập tin
  • Nokia Qt SDK