Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PRJ Phần mở rộng tập tin

Tập tin prj là gì và làm sao mở nó - Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin prj không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở prj trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin prj bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dự án PRJ được đa số các chương trình dùng. Thường thường, nó bảo vệ các cài đặt và dữ liệu dự án và có thể chứa các chỉ dẫn đến các tập khác cũng đang được dự án sử dụng.

Tuy nhiên, có vài ứng dụng không mở được hết các tập PRJ. Vì lý do này, người dùng phải chấp nhận khả năng không mở được các tập này.

prj tập tin -phần mềm có thể mở prj tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem prj tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới prj tập tin
UltraCompare Professional 8.30
Tải về UltraCompare Professional, phiên bản 8.30
Đánh giá của người dùng

Mở prj tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • ESRI ArcGIS Desktop
  • Autodesk AutoCAD 2014
  • Microsoft Visual Studio 2010
  • Progress Stylus Studio
  • Steinberg WaveLab
  • Freescale CodeWarrior
  • Mackie Tracktion
  • PlanetSquires FireFly Visual Designer
  • Multi Edit Software Multi-Edit