Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PRM Phần mở rộng tập tin

Tập tin prm là gì và làm sao mở nó - Parameter File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin prm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở prm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin prm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp tin được dùng bời rất nhiều ứng dụng để đưa vào các thong số dữ liệu. Tệp dùng cấu trúc dữ liệu khóa khi được lưu lại.

Tệp thường được lưu dưới dạng văn bản thuần nhưng nó không tương thích được với cùng lúc nhiều chương trình khác nhau.

prm tập tin -phần mềm có thể mở prm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem prm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới prm tập tin
  • GSAS
  • Gurobi Optimizer
  • IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp prm Logo Windows