Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PRN Phần mở rộng tập tin

Tập tin prn là gì và làm sao mở nó - Tập tin có thể in được

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin prn không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở prn trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin prn bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin có thể in được

prn tập tin -phần mềm có thể mở prn tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem prn tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới prn tập tin
  • ACD Systems Canvas 14
  • Microsoft Windows Command Prompt
  • Microsoft Office Document Imaging
  • AllWeb FastPrint
  • Free Raw Print (FRP)
  • Drag to Desktop Printer icon

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp prn Logo Windows