Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PRO Phần mở rộng tập tin

Tập tin pro là gì và làm sao mở nó - Qt Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pro không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pro trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pro bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp PRO là một tập tin dự án được tạo từ bộ công cụ phát triển phần mềm Qt hay SDK. Với tệp PRO, các nhà phát triển có thể tạo các ứng dụng chạy trên các nền tảng chéo. Tệp cung cấp tất cả thông tin cần thiết để biên dịch một ứng dụng Qt thông qua dòng lệnh Qt qmake.

Tính năng bao gồm các tham chiếu đến thư viện dự án, tệp mã nguồn và các asset như tài nguyên ứng dụng, tập tin dự án, nguồn dịch, đoạn mã và style sheet. Những tệp này thường được dùng để tạo các ứng dụng di động.

pro tập tin -phần mềm có thể mở pro tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pro tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pro tập tin
  • Nokia Qt Creator
  • Nokia Qt SDK

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pro Logo Windows