Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PRT Phần mở rộng tập tin

Tập tin prt là gì và làm sao mở nó - Pro/ENGINEER Part File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin prt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở prt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin prt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các phần của tập tin .prt trong chương trình CAD tạo điều kiện cho việc thiết kế các bộ phận trong quá trình chế tạo và lắp ráp. .prt bao gồm những phần đa dạng có liên quan đến thông tin và cấu trúc nhằm hỗ trợ cho việc thiết kế. Các mô hình 3D cho phép hiện thực hóa quá trình thiết kế cấu trúc.

.prt kết hợp với những phần liên quan nhằm tạo ra những tập tin .ASM.

prt tập tin -phần mềm có thể mở prt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem prt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới prt tập tin
  • Autodesk Fusion 360
  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Adobe Acrobat XI
  • Parametric Technology Creo