Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PSB Phần mở rộng tập tin

Tập tin psb là gì và làm sao mở nó - Photoshop Large Document Format File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin psb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở psb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin psb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .psb là định dạng sử dụng để lưu trữ các tài liệu ảnh lớn. Để lảm được điều này, tập tin ảnh của người dùng phải rất lớn.

Định dạng này hỗ trợ các tài liệu ảnh Photoshop có kích thước từ 30,000x30,000 pixel lên đến 300,000x300,000 pixel.

psb tập tin -phần mềm có thể mở psb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem psb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới psb tập tin
Adobe Photoshop CC 2018.20.0.1
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Đánh giá của người dùng