Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PSF Phần mở rộng tập tin

Tập tin psf là gì và làm sao mở nó - Photoshop Proof Settings File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin psf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở psf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin psf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một file lưu giữ những thiết lập màu sắt dùng trong Photoshop để thiết lập chính xác màu sắt bức hình khi in ra. Tệp sẽ chạy khi bạn click chọn Proof Setup & rarr; View & rarr; Custom... trong Photoshop. Tệp PSF thường được lưu lại theo dạng cuốn catalog trong Windows.

Cuốn catalog có thể dễ dàng tìm thấy trong thư mục .psf và có thể dùng để chia sẽ dễ dàng.

psf tập tin -phần mềm có thể mở psf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem psf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới psf tập tin
Adobe Photoshop CC 2018 20.0.2
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Đánh giá của người dùng

Mở psf tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Adobe Photoshop Elements 12

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp psf Logo Windows