Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PSR Phần mở rộng tập tin

Tập tin psr là gì và làm sao mở nó - Powersoft Report File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin psr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở psr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin psr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Để tạo được các báo cáo thông qua những sản phẩm của Sybase, .psr lưu trữ bản báo cáo trong một phiên bản mẫu có chứa những thông tin cơ sỡ dữ liệu. PowerBuilder, InfoMaker và DataWindow Builder tạo thành những bản báo cáo của Sybase. Phần mềm cũng có thể gửi các bản báo cáo thông qua email.

Công cụ RAD của Sybase cũng có thể xây dựng các ứng dụng dữ liệu doanh nghiệp.

psr tập tin -phần mềm có thể mở psr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem psr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới psr tập tin
  • Sybase PowerBuilder
  • Sybase InfoMaker
  • Sybase DataWindow Builder