Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PST Phần mở rộng tập tin

Tập tin pst là gì và làm sao mở nó - Microsoft Outlook Personal Folder File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pst không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pst trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pst bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một file quản lý dung lượng lưu trữ dùng trong Exchange và Microsoft Outlook; tích hợp bao thư, danh bạ, địa điểm và các thông tin khác. PST chỉ có dung lượng tối đa 2G nên sẽ làm Outlook chạy rất chậm khi gần đầy dung lượng.

Thật may mắn, Microsoft tạo một chương trình gọi là Exchange 2000 Tool: PST2GB giúp thu nhỏ kích cỡ tập tin lưu trữ trong PST.

pst tập tin -phần mềm có thể mở pst tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pst tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pst tập tin
Remo Repair Outlook (pst) 3.0.0.7
Tải về Remo Repair Outlook (pst), phiên bản 3.0.0.7
Đánh giá của người dùng

Mở pst tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Exchange Server 2010
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook Express
  • BitDaddys Email Open View Pro
  • OEMailRecovery.com Outlook Recovery Toolbox
  • Encryptomatic PSTViewer Pro
  • SysTools Outlook to Notes
  • Microsoft PST Import Tool for Entourage

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pst Logo Windows