Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PUB Phần mở rộng tập tin

Tập tin pub là gì và làm sao mở nó - Microsoft Publisher Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pub không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pub trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pub bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một tập tin được dùng trong Microsoft Publisher chương trình tạo các tài liệu chuyên nghiệp hay makerting bao gồm poster, tờ brochure, bản tin và các tài liệu khác. Ngoài ra người ta cũng dùng tệp để tổng hợp các dữ liệu nguồn để tạo các bảng dữ liệu và mail trộn.

Tính năng bao gồm hỗ trợ ảnh raster (bitmap) và ảnh vecto cũng như văn bản và các hình vẽ.

pub tập tin -phần mềm có thể mở pub tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pub tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pub tập tin
  • Adobe InDesign CC
  • Microsoft Publisher 2013

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp pub Logo Windows