Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PWD Phần mở rộng tập tin

Tập tin pwd là gì và làm sao mở nó - Pocket Word Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pwd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pwd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pwd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Những ứng dụng trên điện thoại yêu cầu những phiên bản thu nhỏ của những phần mềm lớn hơn. .pwd là một phiên bản thu nhỏ của Microsoft Word dành cho nền tảng điện thoại sử dụng Windows.

TextMaker, một phần của SoftMaker Office, có khả năng mở tập tin .pwd. .pwd hỗ trợ chuyển đổi thành định dạng .DOC và .DOCX.

pwd tập tin -phần mềm có thể mở pwd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pwd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pwd tập tin
  • SoftMaker Office