Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.PYC Phần mở rộng tập tin

Tập tin pyc là gì và làm sao mở nó - Compiled Python Script Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin pyc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở pyc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin pyc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mã nguồn đã được biên dịch viết bằng ngôn ngữ lập trình Python

pyc tập tin -phần mềm có thể mở pyc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem pyc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới pyc tập tin
  • Python Software Foundation Python