Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QBW Phần mở rộng tập tin

Tập tin qbw là gì và làm sao mở nó - Quickbooks Company File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qbw không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qbw trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qbw bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được tạo bởi QuickBooks, một chương trình quản lý tài chính doanh nghiệp; có thể lưu trữ các dữ liệu tài chính, mẫu, ký tự, logo và hình ảnh và cả những tập tin tạo bởi QuickBooks Financial Statement Designer, Cash Flow Projector, Business Planner, and Loan Manager.

Tệp QBW có thể dùng để tổng hợp tất của dữ liệu tài chính công ty lại với nhau và sao lưu (backup) lại bằng tập tin QBB và .QBM.

qbw tập tin -phần mềm có thể mở qbw tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qbw tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qbw tập tin
  • Intuit QuickBooks Pro 2014
  • Intuit QuickBooks Mac 2014