Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QCP Phần mở rộng tập tin

Tập tin qcp là gì và làm sao mở nó - PureVoice Audio File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qcp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qcp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qcp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

qcp là một tập tin âm thanh của QUALCOMM dành cho việc điều chỉnh tầng số âm thanh và thậm chí gửi qua email. QUALCOMM’S Player Recorder và Converter cho phép thực hiện nhiều mục đích khác nhau.

Pure Voice SDK nhúng những chức năng vào trong các ứng dụng.

qcp tập tin -phần mềm có thể mở qcp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qcp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qcp tập tin
  • QUALCOMM PureVoice Player-Recorder
  • QUALCOMM PureVoice Converter
  • D.R. Software QCP Converter
  • QUALCOMM PureVoice SDK