Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QDF Phần mở rộng tập tin

Tập tin qdf là gì và làm sao mở nó - Quicken Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qdf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qdf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qdf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một file dữ liệu tài chính được dùng trong phần mềm Quản lý Tài chính Cá Nhân Quicken trong Windows; Đóng vai trò lưu các tài khoản của bạn, các giao dịch, các danh mục vốn đầu tư và thông báo số dư.

QDF file là những tập tin chính được lưu lại bởi Quicken. Khi tập tin này vẫn còn cho phép Quicken tái tạo những tập tin ".q** tương tự khác.

qdf tập tin -phần mềm có thể mở qdf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qdf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qdf tập tin
  • Intuit Quicken 2014
  • Intuit Quicken Essentials for Mac