Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QEL Phần mở rộng tập tin

Tập tin qel là gì và làm sao mở nó - Quicken Electronic Library File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qel không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qel trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qel bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

QEL là loại tập tin thư viện điện tử có mối liên hệ với Quicken của công ty Intuit. Quicken là phần mềm tiêu biểu về tài chính, kế toán và thuế. Các tập tin có đuôi loại này có thể dễ dàng lưu trữ dữ liệu trong 5 tập tin khác nhau mà hầu như dung lượng chỉ bằng với các tập tin bảng tính.

Các tập tin dữ liệu của Quicken là những thư mục hoặc các ngăn mang định dạng điện tử dùng để lưu trữ thẻ tín dụng và tài khoản séc.

qel tập tin -phần mềm có thể mở qel tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qel tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qel tập tin
  • Intuit Quicken 2014
  • Intuit Quicken Essentials for Mac