Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QFX Phần mở rộng tập tin

Tập tin qfx là gì và làm sao mở nó - Quicken Financial Exchange Format

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qfx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qfx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qfx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Cái gì quan trọng hơn phần mềm tài chính? Định dạng .qfx nhập dữ liệu và phần mềm Quicken theo định dạng chuẩn. Dữ liệu như số dư tài khoản và lịch sử giao dịch có thể được ghi lại.

Tính năng kết nối trang web của Quicken tải .qfx từ internet.

qfx tập tin -phần mềm có thể mở qfx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qfx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qfx tập tin
  • Intuit Quicken 2014
  • Intuit Quicken Essentials for Mac
  • GnuCash
  • ProperSoft QFX2CSV