Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QIC Phần mở rộng tập tin

Tập tin qic là gì và làm sao mở nó - Microsoft Windows 95/98 Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qic không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qic trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qic bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.qic nằm trong tập tin sao lưu của Windows 95 và 98, được lưu dưới định dạng QIC-113. Những tập tin được nén và mở rộng khi được phục hồi.

Định dạng .qic không được hỗ trợ trong các dịnh vụ sao lưu của windows XP, Vista và Windows 7.

qic tập tin -phần mềm có thể mở qic tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qic tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qic tập tin
  • Microsoft Windows Backup Utility

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp qic Logo Windows