Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QPH Phần mở rộng tập tin

Tập tin qph là gì và làm sao mở nó - Quicken Price History File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qph không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qph trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qph bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

QPH được xếp vào nhóm tập tin Price History và có liên hệ với Quicken của công ty Intuit. QPH là một chương trình hữu dụng dùng để lưu tất cả các hoạt động về giá cả và giữ chúng an toàn.

Nó thường được nhìn thấy với tên ODATA.QPH. Vì thế nếu bạn muốn biết số tiền mình bỏ ra cho tất cả các hoạt động trên máy, đặc biệt là những gì bạn tải về, thì đấy chính là file bạn cần tìm.

qph tập tin -phần mềm có thể mở qph tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qph tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qph tập tin
  • Intuit Quicken 2014
  • Intuit Quicken Essentials for Mac