Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QPW Phần mở rộng tập tin

Tập tin qpw là gì và làm sao mở nó - Corel Quattro Pro Spreadsheet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qpw không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qpw trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qpw bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một file tạo bởi Quattro Pro một chương trình bản tính tích hợp trong Corel WordPerfect Office suite; có khả năng lưu trữ phác thảo, ước toán, script và các thông tin khác dưới dạng ô ma trận 2D. Vì vậy , QPW thường được dùng cho những dự án kinh doanh văn phòng hoặc các quỹ và các vấn để tài chính.

file WPW có thể xuất ra dưới định dang file Microsoft Excel trong Quattro Pro.

qpw tập tin -phần mềm có thể mở qpw tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qpw tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qpw tập tin
  • Corel WordPerfect Office X6