Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QRP Phần mở rộng tập tin

Tập tin qrp là gì và làm sao mở nó - QuickReport File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qrp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qrp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qrp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin được tạo từ chương trình Quickreport cho phép người dùng thiết kế và tạo các báo cáo; bao hàm các thành phần báo cáo như đồ họa, văn bản, bảng và thông tin bố cục;

Tệp được tạo hoàn toàn tự động thông qua QuickReport API và có thể chuyển đổi sang các định dạng khác ngay trong QuickReport như: .HTML, .JPG, .PDF, .XML, và .CSV.

qrp tập tin -phần mềm có thể mở qrp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qrp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qrp tập tin
  • Embarcadero Delphi
  • Embarcadero C++Builder
  • Zyl Soft RepView
  • Dr. Regener QuickReport-Viewer
  • Responsive Software QRP Viewer
  • 3Engine QuickReport Viewer