Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.QSD Phần mở rộng tập tin

Tập tin qsd là gì và làm sao mở nó - Quicken Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin qsd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở qsd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin qsd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Quản lý tài chính một cách nhẹ nhàng vói Quicken. American No.1. Tập tin .qsd trong Quicken quản lý tài chính cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản và mật mã để thực hiện.

Chỉ có Quicken phiên bản 2004 hoặc trước đó mới tương thích với tập tin .qsd.

qsd tập tin -phần mềm có thể mở qsd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem qsd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới qsd tập tin
  • Intuit Quicken 2014
  • Intuit Quicken Essentials for Mac